Междуградски автобуси - разписания

Разписания на междуградските автобуси от, за и през Бяла Слатина

По-долу виждате линкове към разписанията на всички пътнически автобуси потеглящи от Бяла Слатина, пристигащи в Бяла Слатина или само преминаващи през Бяла Слатина, за които има информация в базата данни на справочника avtogari.info.
Кликнете върху съответното направление за да видите разписанията на автобусите по него.

Бърдарски Геран - София
Бяла Слатина - Плевен
Бяла Слатина - София
Бяла Слатина - Червен Бряг
Видин - Плевен
Враца - Кнежа
Етрополе - Козлодуй
Искър - София
Кнежа - Враца
Кнежа - София
Козлодуй - Етрополе
Козлодуй - Плевен
Козлодуй - Свищов
Лом - Плевен
Монтана - Плевен
Плевен - Бяла Слатина
Плевен - Видин
Плевен - Козлодуй
Плевен - Лом
Плевен - Монтана
Свищов - Козлодуй
София - Бърдарски Геран
София - Бяла Слатина
София - Искър
София - Кнежа
Червен Бряг - Бяла Слатина