Междуградски автобуси - разписания

Разписания на междуградските автобуси от, за и през Пловдив

По-долу виждате линкове към разписанията на всички пътнически автобуси потеглящи от Пловдив, пристигащи в Пловдив или само преминаващи през Пловдив, за които има информация в базата данни на справочника avtogari.info.
Кликнете върху съответното направление за да видите разписанията на автобусите по него.

Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'avtogari_avtogar.shedules.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by