Междуградски автобуси - разписания

МАРШРУТНО      РАЗПИСАНИЕ    
на автобусна линия БУРГАС - ШУМЕН
МАРШРУТ Час, минути
ПристигаСтоиТръгва
Бургас - Автогара Запад    13.30 
Ветрен  13.43 13.44 
Автогара Айтос  13.59 10 14.09 
р. Ябълчево  14.28 14.29 
р. Вресово  14.36 14.37 
р. Шиварово  14.42 14.43 
Дъскотна  14.50 14.52 
р. Билка  15.08 15.09 
Добромир  15.18 15.19 
Варови пещи  15.21 15.22 
Аспарухово  15.29 15.30 
Комунари  15.37 15.38 
Партизани  15.48 15.50 
Арковна  15.57 15.58 
р. Жълъд  16.02 16.03 
р. Н. Янково  16.05 16.06 
Янково  16.13 16.15 
Кълново  16.26 16.27 
Ивански  16.36 16.37 
Р. Димитриево  16.46 16.47 
р. Дибич  16.53 16.54 
Автогара Шумен  17.10   

Последна актуализация: 2014-08-19 11:47:05

обратно | изглед за печат