Междуградски автобуси - разписания

МАРШРУТНО      РАЗПИСАНИЕ    
на автобусна линия МОНТАНА - ЧУПРЕНЕ
МАРШРУТ Час, минути
ПристигаСтоиТръгва
Автогара Монтана    17.40 
Жеравица  17.50 17.51 
р. Живовци  17.52 17.53 
р. Г. Церовене  17.59 18.00 
М. Видлица  18.03 18.04 
р. Г. Геново  18.08 18.09 
р. Г. Ковачица  18.14 18.15 
р. Челюстница  18.16 18.17 
Челюстница  18.19 18.20 
р. Челюстница  18.21 18.22 
Белимел  18.26 18.27 
р. Чипровци  18.28 18.29 
Митровци  18.33 18.34 
Горна Лука  18.35 18.36 
Превала  18.40 18.41 
Долни Лом  18.51 18.52 
Горни Лом  18.59 19.00 
Репляна  19.07 19.08 
Чупрене  19.14   

Последна актуализация: 2014-02-03 17:26:50

обратно | изглед за печат