Автобусно разписание по направление: КЪРДЖАЛИ - КАЗАНЛЪК
потегля от Хасково в 16.17 ч.

По официални данни
Последна актуализация: 18 юни 2014 г. 18:23:58 ч. съобщи за неточност
 
СпиркаПристигаТръгва
Автогара Кърджали  15.00
Широко поле 15.14 15.15
Жензифово 15.19 15.20
Мъдрец 15.24 15.25
Мост 15.34 15.35
Маслиново 15.44 15.45
Д. Войводино 15.49 15.50
Манастир 15.59 15.60
Хасково 16.15 16.17
Радиево 16.54 16.55
Бял извор 16.59 17.00
Тракия 17.04 17.05
Средец 17.09 17.10
Ястребово 17.14 17.15
Бъдеще 17.19 17.20
Маджерито 17.24 17.25
Автогара Стара Загора 17.35 17.40
Автогара Казанлък 18.25 
Забележка: Изпълнява се целогодишно.