Автобусно разписание по направление: РАДНЕВО - ПОЛСКИ ГРАДЕЦ - РАДНЕВО
потегля от Раднево в 7.10 ч.

По официални данни
Последна актуализация: 18 юни 2014 г. 19:31:53 ч. съобщи за неточност
 
СпиркаПристигаТръгва
Автогара Раднево  7.10
Пет могили 7.25 7.30
Новоселец 7.38 7.40
Ковачево 7.50 7.55
Полски градец 8.10 8.15
Маца 8.20 8.25
ТЕЦ 2 8.34 8.35
Радецки 8.39 8.40
Новоселец 8.44 8.45
Пет могили 8.58 9.00
Автогара Раднево 9.20 
Забележка: Изпълнява се целогодишно.
Обща дължина 66.0 км. Средна техническа скорост 38.4 км/ч Общо време за движение 1.43 ч.мин. Средна съобщителна скорост 30.5 км/ч Общо време за пътуване 2.10 ч.мин.