Автобусно разписание по направление: РАДНЕВО - ПОЛСКИ ГРАДЕЦ - РАДНЕВО
потегля от Ковачево в 17.15 ч.

По официални данни
Последна актуализация: 18 юни 2014 г. 19:33:02 ч. съобщи за неточност
 
СпиркаПристигаТръгва
Автогара Раднево  16.00
Пет могили 16.13 16.15
Новоселец 16.23 16.25
Радецки 16.29 16.30
ТЕЦ 2 16.34 16.35
Маца 16.44 16.45
Полски градец 16.58 17.00
Ковачево 17.14 17.15
Новоселец 17.29 17.30
Пет могили 17.34 17.35
Автогара Раднево 17.50 
Забележка: Изпълнява се целогодишно.
Обща дължина 66.0 км. Средна техническа скорост 40.4 км/ч Общо време за движение 1.38 ч.мин. Средна съобщителна скорост 36.0 км/ч Общо време за пътуване 1.50 ч.мин.