Автобусно разписание по направление: ВАРНА - ДУЛОВО
потегля от Варна в 15.30 ч.

По официални данни
Последна актуализация: 24 февруари 2014 г. 16:06:53 ч. съобщи за неточност
 
СпиркаПристигаТръгва
Автогара Варна  15.30
Аксаково 15.43 15.44
р. Изворско 15.52 15.53
р. Зорница 15.55 15.56
р. Крумово 16.07 16.08
р. Дебрене 16.12 16.13
Стожер 16.18 16.19
р. Войсил 16.25 16.26
р. Стефаново 16.29 16.30
Автогара Добрич 16.50 17.00
р. Смолница 17.05 17.06
р. Миладиновци 17.15 17.16
Карапелит 17.23 17.24
Полк. Гешаново 17.28 17.29
Подслон 17.31 17.32
Кочмар 17.40 17.41
Автогара Тервел 17.50 18.00
Честименско 18.10 18.11
Професор Златарски 18.16 18.17
Каблешково 18.21 18.22
р. Върбино 18.34 18.35
р. Козяк 18.40 18.41
Межден 18.44 18.45
р. Межден 18.48 18.49
Автогара Дулово 18.54 
Забележка: Изпълнява се целогодишно.
Обща дължина 128.0 км. Средна техническа скорост 47.1 км/ч Общо време за движение 2.43 ч.мин. Средна съобщителна скорост 37.6 км/ч Общо време за пътуване 3.24 ч.мин.