Автобусно разписание по направление: БУРГАС - ШУМЕН
потегля 13.30 ч.

Не се изпълнява!
Последна актуализация: 19 август 2014 г. 11:47:05 ч. съобщи за неточност
 
СпиркаПристигаТръгва
Бургас - Автогара Запад  13.30
Ветрен 13.43 13.44
Автогара Айтос 13.59 14.09
р. Ябълчево 14.28 14.29
р. Вресово 14.36 14.37
р. Шиварово 14.42 14.43
Дъскотна 14.50 14.52
р. Билка 15.08 15.09
Добромир 15.18 15.19
Варови пещи 15.21 15.22
Аспарухово 15.29 15.30
Комунари 15.37 15.38
Партизани 15.48 15.50
Арковна 15.57 15.58
р. Жълъд 16.02 16.03
р. Н. Янково 16.05 16.06
Янково 16.13 16.15
Кълново 16.26 16.27
Ивански 16.36 16.37
Р. Димитриево 16.46 16.47
р. Дибич 16.53 16.54
Автогара Шумен 17.10 
Забележка:
Обща дължина 136.6 км. Средна техническа скорост 43.6 км/ч Общо време за движение 3.08 ч.мин. Средна съобщителна скорост 37.2 км/ч Общо време за пътуване 3.40 ч.мин.