Автобусно разписание по направление: КЪРДЖАЛИ - МАДАН
потегля от Кърджали в 13.00 ч.

По официални данни
Последна актуализация: 13 август 2014 г. 18:24:46 ч. съобщи за неточност
 
СпиркаПристигаТръгва
Автогара Кърджали  13.00
Косово 13.20 13.21
Бойно 13.27 13.28
Кобиляне 13.33 13.34
Чубрика 13.37 13.38
Г.Чубрика 13.41 13.42
Ленище 13.47 13.48
р. Синчец 13.55 13.56
р. Бели брези 14.02 14.03
Автогара Ардино 14.10 14.20
Светулка 14.25 14.26
р. Бял извор 14.33 14.34
Стоянов мост 14.40 14.41
р. Паспал 14.46 14.47
р. Вехтино 14.58 14.59
р. Букова поляна 15.04 15.05
Върбински мост 15.10 15.11
Ляска 15.15 15.16
Лещак 15.18 15.19
р. Устово 15.22 15.23
Средногорци 15.25 15.26
Ловци 15.30 15.31
Мадан 15.33 
Забележка: Изпълнява се целогодишно.
Обща дължина 72.0 км. Средна техническа скорост 35.4 км/ч Общо време за движение 2.02 ч.мин. Средна съобщителна скорост 29.8 км/ч Общо време за пътуване 2.25 ч.мин.