Автобусно разписание по направление: СОФИЯ - БОХОВА
потегля от София в 15.00 ч.

По официални данни
Последна актуализация: 15 февруари 2014 г. 15:53:47 ч. съобщи за неточност
 
СпиркаПристигаТръгва
София - Автогара Овча купел  15.00
Г. Драгичево 15.17 15.18
Д. Драгичево 15.22 15.23
Бучински път 15.27 15.28
Банята 15.29 15.30
Детска градина 15.31 15.32
Мошино 15.33 15.34
р. Кв. Тева 15.36 15.37
Ив. Пашов 15.39 15.40
Шахтьор 15.42 15.43
Автогара Перник 15.45 15.50
ЦР База 15.55 15.56
Радина чешма 16.00 16.01
Мещица 16.07 16.08
р. Расник 16.10 16.11
р. Вискяр 16.16 16.17
р. Бабица 16.22 16.23
Автогара Брезник 16.25 16.28
Кощенски мост 16.35 16.36
р. Недялково 16.46 16.47
р. Парамун 16.52 16.53
Филиповци 16.57 16.58
Секирица 17.02 17.03
Автогара Трън 17.11 17.14
Илин хан 17.18 17.19
Побит камък 17.23 17.24
Забелски хан 17.27 17.28
Искренов хан 17.31 17.32
Главановци 17.34 17.35
Населевци 17.37 17.38
Рани луг 17.40 17.41
Слишовци 17.44 17.45
Стрезимировци 17.48 17.49
Слишовци 17.52 17.53
Раяновци 17.56 17.57
Джинчовци 17.59 18.00
Раяновци 18.02 18.03
Бохова 18.05 
Забележка: Изпълнява се целогодишно. Изпълнява се с двама водачи. Изпълнява се в сряда, четвъртък и събота.
Обща дължина 104.9 км. Средна техническа скорост 45.6 км/ч Общо време за движение 2.18 ч.мин. Средна съобщителна скорост 34.2 км/ч Общо време за пътуване 3.04 ч.мин.