Автобусно разписание по направление: КОЖИНЦИ - СОФИЯ
потегля от Перник в 18.06 ч.

По официални данни
Последна актуализация: 15 февруари 2014 г. 16:19:30 ч. съобщи за неточност
 
СпиркаПристигаТръгва
Кожинци  13.10
р. Кожинци 13.12 13.13
Мрамор 13.14 13.15
Вукан 13.18 13.19
Общ. Вукан 13.20 13.21
р. Ст. извор 13.24 13.25
р. Радово 13.27 13.28
Илин хан 13.31 13.32
Автогара Трън 13.36 16.40
Секирица 16.48 16.49
Филиповци 16.53 16.54
р. Парамун 16.58 16.59
р. Недялково 17.04 17.05
Кощенски мост 17.15 17.16
Автогара Брезник 17.23 17.26
р. Бабица 17.28 17.29
р. Вискяр 17.34 17.35
р. Расник 17.40 17.41
Мещица 17.43 17.44
Радина чешма 17.50 17.51
ЦР База 17.55 17.56
Автогара Перник 18.01 18.06
Шахтьор 18.08 18.09
Иван Пашов 18.11 18.12
р. Кв. Тева 18.14 18.15
Мошино 18.17 18.18
Детска градина 18.19 18.20
Банята 18.21 18.22
Бучински път 18.23 18.24
Д. Драгичево 18.28 18.29
Г. Драгичево 18.33 18.34
София - Автогара Запад 18.51 
Забележка: Изпълнява се целогодишно. Изпълнява се в понеделник, вторник, четвъртък и петък.
Обща дължина 87.8 км. Средна техническа скорост 43.2 км/ч Общо време за движение 2.02 ч.мин. Средна съобщителна скорост 32.9 км/ч Общо време за пътуване 2.40 ч.мин.