Автобусно разписание по направление: СОФИЯ - КОЖИНЦИ
потегля от София в 10.30 ч.

По официални данни
Последна актуализация: 15 февруари 2014 г. 16:19:30 ч. съобщи за неточност
 
СпиркаПристигаТръгва
София - Автогара Запад  10.30
Г. Драгичево 10.47 10.48
Д. Драгичево 10.52 10.53
Бучински път 10.57 10.58
Банята 10.59 11.00
Детска градина 11.01 11.02
Мошино 11.03 11.04
р. Кв. Тева 11.06 11.07
Иван Пашов 11.09 11.10
Шахтьор 11.12 11.13
Автогара Перник 11.15 11.20
ЦР База 11.25 11.26
Радина чешма 11.30 11.31
Мещица 11.37 11.38
р. Расник 11.40 11.41
р. Вискяр 11.46 11.47
р. Бабица 11.52 11.53
Автогара Брезник 11.55 11.58
Кощенски мост 12.05 12.06
р. Недялково 12.16 12.17
р. Парамун 12.22 12.23
Филиповци 12.27 12.28
Секирица 12.32 12.33
Автогара Трън 12.41 12.44
Илин хан 12.48 12.49
р. Радово 12.52 12.53
р. Ст. извор 12.55 12.56
Общ. Вукан 12.59 13.00
Вукан 13.01 13.02
Мрамор 13.05 13.06
р. Кожинци 13.07 13.08
Кожинци 13.10 
Забележка: Изпълнява се целогодишно. Изпълнява се в понеделник, вторник, четвъртък и петък.
Обща дължина 87.8 км. Средна техническа скорост 43.2 км/ч Общо време за движение 2.02 ч.мин. Средна съобщителна скорост 32.9 км/ч Общо време за пътуване 2.40 ч.мин.