Автобусно разписание по направление: ПЕНКЬОВЦИ - СОФИЯ
потегля от Перник в 18.06 ч.

По официални данни
Последна актуализация: 15 февруари 2014 г. 16:22:09 ч. съобщи за неточност
 
СпиркаПристигаТръгва
Пенкьовци  15.30
Докьовци 15.37 15.38
Лева река 15.41 15.42
Видрар 15.45 15.46
р. Горочевци 15.49 15.50
Горочевци 15.52 15.53
р. Горочевци 15.55 15.56
Круша 16.05 16.06
р. Кожинци 16.09 16.10
Кожинци 16.12 16.13
р. Кожинци 16.15 16.16
Мрамор 16.17 16.18
Вукан 16.21 16.22
Общ. Вукан 16.23 16.24
р. Ст. Извор 16.27 16.28
р. Радово 16.29 16.30
Илин хан 16.33 16.34
Автогара Трън 16.38 16.40
Секирица 16.48 16.49
Филиповци 16.53 16.54
р. Парамун 16.58 16.59
р. Недялково 17.04 17.05
Кощенски мост 17.15 17.16
Автогара Брезник 17.23 17.26
р. Бабица 17.28 17.29
р. Вискяр 17.34 17.35
р. Расник 17.40 17.41
Мещица 17.43 17.44
Радина чешма 17.50 17.51
ЦР База 17.55 17.56
Автогара Перник 18.01 18.06
Шахтьор 18.08 18.09
Ив. Пашов 18.11 18.12
р. Кв. Тева 18.14 18.15
Мошино 18.17 18.18
Детска градина 18.19 18.20
Банята 18.21 18.22
Бучински път 18.23 18.24
Д. Драгичево 18.28 18.29
Г. Драгичево 18.33 18.34
София - Автогара Запад 18.51 
Забележка: Изпълнява се целогодишно. Изпълнява се в сряда, събота и неделя.
Обща дължина 113.9 км. Средна техническа скорост 44.1 км/ч Общо време за движение 2.35 ч.мин. Средна съобщителна скорост 34.0 км/ч Общо време за пътуване 3.21 ч.мин.