Автобусно разписание по направление: СОФИЯ - ПЕНКЬОВЦИ
потегля от София в 10.30 ч.

По официални данни
Последна актуализация: 15 февруари 2014 г. 16:22:09 ч. съобщи за неточност
 
СпиркаПристигаТръгва
София - Автогара Запад  10.30
Г. Драгичево 10.47 10.48
Д. Драгичево 10.52 10.53
Бучински път 10.57 10.58
Банята 10.59 11.00
Детска градина 11.01 11.02
Мошино 11.03 11.04
р. Кв. Тева 11.06 11.07
Ив. Пашов 11.09 11.10
Шахтьор 11.12 11.13
Автогара Перник 11.15 11.20
ЦР База 11.25 11.26
Радина чешма 11.30 11.31
Мещица 11.37 11.38
р. Расник 11.40 11.41
р. Вискяр 11.46 11.47
р. Бабица 11.52 11.53
Автогара Брезник 11.55 11.58
Кощенски мост 12.05 12.06
р. Недялково 12.16 12.17
р. Парамун 12.22 12.23
Филиповци 12.27 12.28
Секирица 12.32 12.33
Автогара Трън 12.41 12.44
Илин хан 12.48 12.49
р. Радово 12.52 12.53
р. Ст. Извор 12.55 12.56
Общ. Вукан 12.59 13.00
Вукан 13.01 13.02
Мрамор 13.05 13.06
р. Кожинци 13.07 13.08
Кожинци 13.10 13.11
р. Кожинци 13.13 13.14
Круша 13.17 13.18
р. Горочевци 13.27 13.28
Горочевци 13.30 13.31
р. Горочевци 13.33 13.34
Видрар 13.37 13.38
Лева река 13.41 13.42
Докьовци 13.45 13.46
Пенкьовци 13.53 
Забележка: Изпълнява се целогодишно. Изпълнява се в сряда, събота и неделя.
Обща дължина 113.9 км. Средна техническа скорост 44.1 км/ч Общо време за движение 2.35 ч.мин. Средна съобщителна скорост 34.0 км/ч Общо време за пътуване 3.21 ч.мин.