Автобусно разписание по направление: СОФИЯ - СТРЕЗИМИРОВЦИ
потегля от София в 5.50 ч.

По официални данни
Последна актуализация: 15 февруари 2014 г. 17:27:37 ч. съобщи за неточност
 
СпиркаПристигаТръгва
София - Автогара Запад  5.50
Г. Драгичево 6.07 6.08
Д. Драгичево 6.12 6.13
Бучински път 6.17 6.18
Банята 6.19 6.20
Детска градина 6.21 6.22
Мошино 6.23 6.24
р. Кв. Тева 6.26 6.27
Ив. Пашов 6.29 6.30
Шахтьор 6.32 6.33
Автогара Перник 6.35 6.40
ЦР База 6.45 6.46
Радина чешма 6.50 6.51
Мещица 6.57 6.58
р. Расник 7.00 7.01
р. Вискяр 7.06 7.07
р. Бабица 7.12 7.13
Автогара Брезник 7.15 7.20
Кощенски мост 7.27 7.28
р. Недялково 7.38 7.39
р. Парамун 7.41 7.42
Филиповци 7.46 7.47
Секирица 7.51 7.52
Автогара Трън 8.00 8.05
Илин хан 8.09 8.10
Побит камък 8.14 8.15
Забелски хан 8.18 8.19
Искренов хан 8.22 8.23
Главановци 8.25 8.26
Слишовци 8.31 8.32
Стрезимировци 8.35 
Забележка: Изпълнява се целогодишно.
Обща дължина 94.3 км. Средна техническа скорост 45.6 км/ч Общо време за движение 2.04 ч.мин. Средна съобщителна скорост 34.3 км/ч Общо време за пътуване 2.45 ч.мин.