Автобусно разписание по направление: СОФИЯ - СТРЕЗИМИРОВЦИ
потегля от София в 8.00 ч.

По официални данни
Последна актуализация: 15 февруари 2014 г. 17:30:14 ч. съобщи за неточност
 
СпиркаПристигаТръгва
София - Автогара Запад  8.00
Г. Драгичево 8.17 8.18
Д. Драгичево 8.22 8.23
Бучински път 8.27 8.28
Банята 8.29 8.30
Детска градина 8.31 8.32
Мошино 8.33 8.34
р. Кв. Тева 8.36 8.37
Ив. Пашов 8.39 8.40
Шахтьор 8.42 8.43
Автогара Перник 8.45 8.50
ЦР База 8.55 8.56
Радина чешма 9.00 9.01
Мещица 9.07 9.08
р. Расник 9.10 9.11
р. Вискяр 9.16 9.17
р. Бабица 9.22 9.23
Автогара Брезник 9.25 9.28
Кощенски мост 9.35 9.36
р. Недялково 9.46 9.47
р. Парамун 9.52 9.53
Филиповци 9.57 9.58
Секирица 10.02 10.03
Автогара Трън 10.11 10.14
Илин хан 10.18 10.19
Побит камък 10.23 10.24
Забелски хан 10.27 10.28
Искренов хан 10.31 10.32
Главановци 10.34 10.35
Насалевци 10.37 10.38
Рани луг 10.40 10.41
Слишовци 10.44 10.45
Стрезимировци 10.48 
Забележка: Изпълнява се от 1 октомври до 30 април, във всички дни без петък.
Обща дължина 94.9 км. Средна техническа скорост 44.1 км/ч Общо време за движение 2.09 ч.мин. Средна съобщителна скорост 33.9 км/ч Общо време за пътуване 2.48 ч.мин.