Автобусно разписание по направление: СОФИЯ - ТРЪН
потегля от София в 19.00 ч.

По официални данни
Последна актуализация: 15 февруари 2014 г. 17:57:49 ч. съобщи за неточност
 
СпиркаПристигаТръгва
София - Автогара Запад  19.00
Г. Драгичево 19.17 19.18
Д. Драгичево 19.22 19.23
Бучински път 19.27 19.28
Банята 19.29 19.30
Детска градина 19.31 19.32
Мошино 19.33 19.34
р. Кв. Тева 19.36 19.37
Ив.Пашов 19.39 19.40
Шахтьор 19.42 19.43
Автогара Перник 19.45 19.50
ЦР База 19.55 19.56
Радина чешма 20.00 20.01
Мещица 20.07 20.08
р. Расник 20.10 20.11
р. Вискяр 20.16 20.17
р. Бабица 20.22 20.23
Автогара Брезник 20.25 20.28
Кощенски мост 20.35 20.36
р. Недялково 20.46 20.47
р. Парамун 20.49 20.50
Филиповци 20.54 20.55
Секирица 20.59 21.00
Автогара Трън 21.08 
Забележка: Изпълнява се целогодишно.
Обща дължина 74.9 км. Средна техническа скорост 44.9 км/ч Общо време за движение 1.40 ч.мин. Средна съобщителна скорост 35.1 км/ч Общо време за пътуване 2.08 ч.мин.