Автобусно разписание по направление: ДРУМЕВО - ВАРНА
потегля от Друмево в 7.30 ч.

По официални данни
Последна актуализация: 13 август 2014 г. 18:09:03 ч. съобщи за неточност
 
СпиркаПристигаТръгва
Друмево  7.30
Черноок 7.40 7.41
Славейково 7.51 7.52
Снежина 8.02 8.03
Градинарово 8.09 8.10
Блъсково 8.19 8.20
Храброво 8.25 8.26
Провадия 8.42 8.52
Петров дол 9.00 9.01
Габърница 9.05 9.06
р. Н. Рилски 9.08 9.09
Елпром 9.44 9.45
М. Иванов 9.47 9.48
Автогара Варна 10.00 
Забележка: Изпълнява се целогодишно.
Обща дължина 88.0 км. Средна техническа скорост 40.9 км/ч Общо време за движение 2.09 ч.мин. Средна съобщителна скорост 35.2 км/ч Общо време за пътуване 2.30 ч.мин.