Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Автогара Брацигово
С прекачване на Автогара Габрово
С прекачване на Автогара Пазарджик
С прекачване на Автогара Пещера
С прекачване на Автогара Севлиево
С прекачване на Бяга
С прекачване на Звъничево
С прекачване на Исперихово
С прекачване на Йоаким Груево
С прекачване на Кадиево
С прекачване на Ново село
С прекачване на Пазарджик
С прекачване на Пещера
С прекачване на Пловдив - Автогара Юг
С прекачване на София - Централна Автогара