Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на София - Централна Автогара
С прекачване на Автогара Свищов
С прекачване на Автогара Плевен
С прекачване на Обнова
С прекачване на Бургас - Автогара Запад
С прекачване на Автогара Сливен
С прекачване на Автогара Никопол
С прекачване на Деков
С прекачване на Татари
С прекачване на Петокладенци
С прекачване на Стежерово
С прекачване на Българене
С прекачване на Свищов