Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Автогара Кърджали
С прекачване на София - Автогара Трафик Маркет
С прекачване на Димитровград
С прекачване на Златица
С прекачване на Челопеч
С прекачване на Чавдар
С прекачване на Автогара Стара Загора
С прекачване на Слънчев бряг
С прекачване на Несебър
С прекачване на Приморско
С прекачване на София - Централна Автогара
С прекачване на Автогара Хасково
С прекачване на Минерални бани
С прекачване на Автогара Момчилград
С прекачване на Кърджали- Общинска Автогара
С прекачване на Черноочене
С прекачване на Поповица
С прекачване на Медевци
С прекачване на Дюлица
С прекачване на Крилатица
С прекачване на Кирково
С прекачване на Фотиново
С прекачване на Самодива
С прекачване на Рогозче
С прекачване на Автогара Джебел
С прекачване на Бургас - Автогара Запад
С прекачване на Антон
С прекачване на Пирдоп - сп. Скалата
С прекачване на Автогара Пирдоп
С прекачване на Карлиево
С прекачване на Смолско
С прекачване на Байлово
С прекачване на Белопопци
С прекачване на Горна Малина - в. ж.
С прекачване на Автогара Златоград
С прекачване на Долен
С прекачване на Автогара Кирково
С прекачване на Чорбаджийско
С прекачване на Автогара Подкова
С прекачване на Автогара Нова Загора