Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Бургас - Автогара Запад
С прекачване на р. Черни връх
С прекачване на Константиново
С прекачване на р. Дебелт
С прекачване на Автогара Средец
С прекачване на р. Пънчево
С прекачване на р. Вълчаново
С прекачване на р. Факия
С прекачване на р. Сливарово
С прекачване на Г. Крушево
С прекачване на Болярово
С прекачване на Мамарчево
С прекачване на Златиница
С прекачване на р. Добрич
С прекачване на Княжево
С прекачване на Автогара Елхово
С прекачване на Синапово
С прекачване на Ямбол - Автогара Каргона
С прекачване на Стара Загора
С прекачване на Новоселци
С прекачване на Дебелт
С прекачване на Средец
С прекачване на р. Сливово
С прекачване на Добрич
С прекачване на М. Рудник
С прекачване на Авр. мост
С прекачване на Ст. Караджово
С прекачване на Попово
С прекачване на Автогара Казанлък
С прекачване на Зимница
С прекачване на Автогара Харманли
С прекачване на Любимец спирка Мангъра
С прекачване на Автогара Свиленград
С прекачване на Автогара Тополовград
С прекачване на р. Болярово
С прекачване на Голямо Крушево
С прекачване на Меден рудник
С прекачване на Автогара Слънчев бряг
С прекачване на Баня
С прекачване на Обзор
С прекачване на Бяла
С прекачване на Горица
С прекачване на Рудник
С прекачване на Старо Оряхово
С прекачване на р. Река Камчия
С прекачване на Приселци
С прекачване на Автогара Варна
С прекачване на Несебър - сп. Пощата
С прекачване на Равда - сп. Центъра
С прекачване на Поморие - Новия град