Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Цар Калоян
С прекачване на Автогара Разград
С прекачване на Русе - Автогара Юг
С прекачване на р. Бели Лом
С прекачване на Бургас - Автогара Запад
С прекачване на Карнобат
С прекачване на Айтос
С прекачване на Автогара Айтос
С прекачване на Автогара Карнобат
С прекачване на Ветрен
С прекачване на р. Ябълчево
С прекачване на р. Вресово
С прекачване на р. Шиварово
С прекачване на Дъскотна
С прекачване на р. Билка
С прекачване на Добромир
С прекачване на Варови пещи
С прекачване на Аспарухово
С прекачване на Комунари
С прекачване на Партизани
С прекачване на Арковна
С прекачване на р. Жълъд
С прекачване на р. Н. Янково
С прекачване на Янково
С прекачване на Кълново
С прекачване на Ивански
С прекачване на Р. Димитриево
С прекачване на р. Дибич
С прекачване на София - Централна Автогара
С прекачване на Омуртаг
С прекачване на Автогара Варна
С прекачване на Автогара Девня
С прекачване на Автогара Омуртаг
С прекачване на Автогара Търговище
С прекачване на Разград
С прекачване на Вълчин
С прекачване на Лозарево
С прекачване на Подвис
С прекачване на Прилеп
С прекачване на р. Камчия
С прекачване на Риш
С прекачване на Веселиново
С прекачване на Автогара Смядово
С прекачване на Радко - Димитриево
С прекачване на Пловдив - Автогара Родопи
С прекачване на Чирпан
С прекачване на Стара Загора
С прекачване на Нова Загора
С прекачване на Сливен
С прекачване на Котел
С прекачване на Ловеч
С прекачване на Плевен
С прекачване на Автогара Сливен
С прекачване на Пъдарево
С прекачване на Мокрен
С прекачване на Градец
С прекачване на Автогара Котел
С прекачване на Тича
С прекачване на Зелена морава
С прекачване на Добрич
С прекачване на Свищов
С прекачване на Бяла
С прекачване на Попово
С прекачване на Велико Търново - Автогара Запад
С прекачване на Автогара Свищов
С прекачване на Ямбол - Автогара Каргона
С прекачване на Автогара Бяла
С прекачване на Старо Оряхово
С прекачване на Съединение
С прекачване на яз. Камчия
С прекачване на Бургаски минерални бани