Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Русе - Автогара Юг
С прекачване на Автогара Кубрат
С прекачване на Брестовене
С прекачване на Завет
С прекачване на София - Централна Автогара
С прекачване на Велико Търново
С прекачване на Попово
С прекачване на Автогара Варна
С прекачване на Стожер
С прекачване на Добрич
С прекачване на Миладиновци
С прекачване на Карапелит
С прекачване на Гешаново
С прекачване на Подслон
С прекачване на Кочмар
С прекачване на Тервел
С прекачване на Честименско
С прекачване на Проф. Златарски
С прекачване на Каблешково
С прекачване на Върбино
С прекачване на Межден
С прекачване на Шумен
С прекачване на Балканстрой
С прекачване на кв. Мътница
С прекачване на Каспичан
С прекачване на Нови пазар
С прекачване на Дойранци
С прекачване на Автогара Каолиново
С прекачване на Тодор Икономово
С прекачване на Изгрев
С прекачване на Пристое
С прекачване на Плевен
С прекачване на Автогара Силистра
С прекачване на Автогара Исперих
С прекачване на Аксаково
С прекачване на р. Изворско
С прекачване на р. Зорница
С прекачване на р. Крумово
С прекачване на р. Дебрене
С прекачване на р. Войсил
С прекачване на р. Стефаново
С прекачване на Автогара Добрич
С прекачване на р. Смолница
С прекачване на р. Миладиновци
С прекачване на Полк. Гешаново
С прекачване на Автогара Тервел
С прекачване на Професор Златарски
С прекачване на р. Върбино
С прекачване на р. Козяк
С прекачване на р. Межден
С прекачване на Автогара Шумен
С прекачване на Никола Козлево
С прекачване на Бяла
С прекачване на Алфатар
С прекачване на Автогара Разград
С прекачване на Луковит
С прекачване на Левски