Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Автогара Варна
С прекачване на Елпром
С прекачване на Аксаково
С прекачване на Калиманци
С прекачване на Изгрев
С прекачване на р. Николаевка
С прекачване на Левски
С прекачване на Суворово
С прекачване на Щипско
С прекачване на Вълчи дол
С прекачване на Брестак
С прекачване на Метличина
С прекачване на Караманите
С прекачване на Червенци
С прекачване на Ст. Караджа
С прекачване на Ген. Колево
С прекачване на Радан войвода
С прекачване на Векилски
С прекачване на Пет могили
С прекачване на Автогара Шумен
С прекачване на кв. Мътница
С прекачване на Каспичан
С прекачване на Шумен
С прекачване на Нови Пазар
С прекачване на Автогара Тервел
С прекачване на Кочмар