Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Автогара Варна
С прекачване на Автогара Велико Търново
С прекачване на Автогара Добрич
С прекачване на Автогара Кубрат
С прекачване на Автогара Силистра
С прекачване на Богданци
С прекачване на Карапелит
С прекачване на Нови Пазар
С прекачване на Плевен
С прекачване на р. Зафирово
С прекачване на р. Кайнарджа
С прекачване на р. Нова Попина
С прекачване на р. Ситово
С прекачване на р. Сребърна
С прекачване на Русе - Автогара Юг
С прекачване на София - Централна Автогара
С прекачване на Средище
С прекачване на Стожер
С прекачване на Хитово