Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Горна Бела речка
С прекачване на Долна Бела речка
С прекачване на Миланово
С прекачване на р. Долна Бела речка
С прекачване на р. Дружево