Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Осина
С прекачване на Сатовча
С прекачване на Долно Дряново
С прекачване на Дъбница