Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Автогара Белоградчик
С прекачване на Болницата
С прекачване на Винище
С прекачване на Г. Белотинци
С прекачване на Г. Вереница
С прекачване на Гюргич
С прекачване на Д. Вереница
С прекачване на Еленина спирка
С прекачване на Плешивец
С прекачване на р. Клисурица
С прекачване на Ружинци
С прекачване на Смоляновци