Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Русе - Автогара Юг
С прекачване на Автогара Тутракан
С прекачване на Богданци
С прекачване на р. Зафирово
С прекачване на р. Нова Попина
С прекачване на р. Ситово
С прекачване на р. Сребърна
С прекачване на София - Централна Автогара
С прекачване на Велико Търново
С прекачване на Исперих
С прекачване на Шумен
С прекачване на р. Межден
С прекачване на Алфатар
С прекачване на Нови Пазар
С прекачване на Карапелит
С прекачване на Хитово
С прекачване на Коларци
С прекачване на Средище
С прекачване на Гешаново
С прекачване на Подслон
С прекачване на Кочмар
С прекачване на Тервел
С прекачване на Честименско
С прекачване на Алеково
С прекачване на Автогара Варна
С прекачване на Стожер
С прекачване на р. Каменци
С прекачване на р. Стрелково
С прекачване на р. Светослав
С прекачване на р. Войново
С прекачване на р. Главан
С прекачване на Богорово
С прекачване на р. Срацимир
С прекачване на р. Кайнарджа
С прекачване на Окорш
С прекачване на Автогара Дулово
С прекачване на Автогара Шумен
С прекачване на Автогара Тервел