Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Автогара Варна
С прекачване на Черноок
С прекачване на Славейково
С прекачване на Снежина
С прекачване на Градинарово
С прекачване на Блъсково
С прекачване на Храброво
С прекачване на Провадия
С прекачване на Петров дол
С прекачване на Габърница
С прекачване на р. Н. Рилски
С прекачване на Елпром
С прекачване на М. Иванов