Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Автогара Елин Пелин
С прекачване на Априлово
С прекачване на Гайтанево
С прекачване на Гара Елин Пелин
С прекачване на Горна Малина
С прекачване на Долна Малина
С прекачване на Мусачево
С прекачване на Мусачево - поделението
С прекачване на Мусачево-поделение-спж.
С прекачване на Нови Хан
С прекачване на Петково
С прекачване на под. Мусачево
С прекачване на Пощата - с.п.ж.
С прекачване на Равно поле
С прекачване на София - Автогара Подуене
С прекачване на София - Автогара Север
С прекачване на София - Автогара Сердика
С прекачване на Хан Богров - с.п.ж.