Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Автогара Елхово
С прекачване на Ямбол - Автогара Каргона
С прекачване на Кукорево
С прекачване на Окоп
С прекачване на Р. Тенево
С прекачване на Р. Бояново
С прекачване на Р. Кирилово
С прекачване на Автогара Тополовград
С прекачване на Синапово
С прекачване на р. Гранитово
С прекачване на Златиница
С прекачване на р. Болярово
С прекачване на Болярово
С прекачване на Голямо Крушево
С прекачване на Автогара Средец
С прекачване на Дебелт
С прекачване на Меден рудник
С прекачване на Бургас - Автогара Запад
С прекачване на Автогара Слънчев бряг
С прекачване на Баня
С прекачване на Обзор
С прекачване на Бяла
С прекачване на Горица
С прекачване на Рудник
С прекачване на Старо Оряхово
С прекачване на р. Река Камчия
С прекачване на Приселци
С прекачване на Автогара Варна
С прекачване на Автогара Свиленград
С прекачване на Пъстророг
С прекачване на Левка
С прекачване на Студена
С прекачване на Радовец
С прекачване на Устрем
С прекачване на Срем