Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Автогара Варна
С прекачване на Автогара Добрич
С прекачване на Автогара Дулово
С прекачване на Автогара Исперих
С прекачване на Автогара Кубрат
С прекачване на Автогара Разград
С прекачване на Автогара Тервел
С прекачване на Автогара Шумен
С прекачване на Брестовене
С прекачване на Каблешково
С прекачване на Карапелит
С прекачване на Русе - Автогара Юг
С прекачване на Тервел