Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на III Поликлиника
С прекачване на Автогара Перник
С прекачване на Банята
С прекачване на Бучински път
С прекачване на гара Ал. Димитров
С прекачване на Дебели лаг
С прекачване на Детска градина
С прекачване на Долно Драгичево
С прекачване на Егълница
С прекачване на Жабляно
С прекачване на Иван Пашов
С прекачване на Извор
С прекачване на Калище
С прекачване на Лобош
С прекачване на Мошино
С прекачване на Перник - кв. Б. Вода
С прекачване на Прибой
С прекачване на р. кв. Тева
С прекачване на Радомир - Арката
С прекачване на Радомир - кв. Върба
С прекачване на Радомир - Млад. Дом
С прекачване на София - Централна Автогара
С прекачване на Шахтьор