Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Драгойчинци
С прекачване на Трекляно
С прекачване на Габрешевци
С прекачване на Добридолски воденици
С прекачване на Раянци
С прекачване на Калотинци
С прекачване на Враня стена
С прекачване на Пещера
С прекачване на Косово