Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Автогара Хасково
С прекачване на Автогара Стара Загора
С прекачване на Автогара Кърджали
С прекачване на Автогара Момчилград
С прекачване на Ботка
С прекачване на Глухар
С прекачване на Звездел
С прекачване на Карамфил
С прекачване на Горна Кула
С прекачване на Автогара Крумовград
С прекачване на Хухла
С прекачване на Камилски дол
С прекачване на Дъбовец
С прекачване на Вълче поле
С прекачване на Малко градище
С прекачване на Лозен
С прекачване на Автогара Любимец
С прекачване на Харманли - сп. Квеле
С прекачване на Димитровград - жп гара