Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Автогара Варна
С прекачване на Автогара Добрич
С прекачване на Автогара Дулово
С прекачване на Автогара Кубрат
С прекачване на Автогара Плевен
С прекачване на Автогара Попово
С прекачване на Автогара Разград
С прекачване на Автогара Силистра
С прекачване на Автогара Тервел
С прекачване на Автогара Шумен
С прекачване на Беловец
С прекачване на Брестовене
С прекачване на Драгомъж
С прекачване на Дулово
С прекачване на Завет
С прекачване на Каблешково
С прекачване на Карапелит
С прекачване на Кубрат
С прекачване на Левски
С прекачване на Луковит
С прекачване на М. Поровец
С прекачване на Медовене
С прекачване на Ново село
С прекачване на Обнова - почивка
С прекачване на Окорш
С прекачване на Плевен
С прекачване на р. Бяла
С прекачване на Разград
С прекачване на Русе - Автогара Юг
С прекачване на Силистра
С прекачване на София - Централна Автогара
С прекачване на Тервел
С прекачване на Тетово
С прекачване на Тодорово
С прекачване на Червена Вода
С прекачване на Шумен