Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Автогара Радомир
С прекачване на Арката
С прекачване на Бела вода
С прекачване на гара Ал. Димитров
С прекачване на Драгичево
С прекачване на Жедна
С прекачване на Житуша
С прекачване на Извор
С прекачване на кв. Върба
С прекачване на Кленовик
С прекачване на Метал
С прекачване на Младежки дом
С прекачване на р. Извор
С прекачване на р. Прибой
С прекачване на София - Автогара Запад