Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Пет могили
С прекачване на Новоселец
С прекачване на Полски градец
С прекачване на Маца
С прекачване на ТЕЦ 2
С прекачване на Радецки
С прекачване на Автогара Раднево
С прекачване на Могила
С прекачване на Сърнево
С прекачване на Автогара Стара Загора
С прекачване на Д. Атанасово
С прекачване на Автогара Тополовград
С прекачване на р. Каменна река
С прекачване на Светлина
С прекачване на р. Даскал Атанасово
С прекачване на р. Диня
С прекачване на Орловдол
С прекачване на Мъдрец