Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Добровница
С прекачване на Драгомир
С прекачване на Ивайло
С прекачване на Пищигово
С прекачване на р.Крали Марко
С прекачване на Тополи дол
С прекачване на Черногорово