Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Бургас - Автогара Запад
С прекачване на Автогара Сливен
С прекачване на Велико Търново - Автогара Запад
С прекачване на Варна
С прекачване на Лясковец
С прекачване на Автогара Плевен
С прекачване на Ловеч
С прекачване на Севлиево
С прекачване на Велико Търново
С прекачване на Автогара Габрово
С прекачване на Автогара Разград
С прекачване на Камбурово
С прекачване на Ястребино
С прекачване на Антоново
С прекачване на Моравица
С прекачване на Кесарево
С прекачване на Джулюница
С прекачване на Козаревец
С прекачване на Омуртаг
С прекачване на Изворово
С прекачване на яз. Ястребино
С прекачване на р. Поройно
С прекачване на р. Божица
С прекачване на р. Еревиш
С прекачване на р. Девино
С прекачване на Черни бряг
С прекачване на Железарци
С прекачване на р. Кьосевци
С прекачване на р. Черни бряг
С прекачване на София - Централна Автогара
С прекачване на Разград
С прекачване на Сливен