Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Автогара Перник
С прекачване на Шахтьор
С прекачване на Иван Пашов
С прекачване на р. кв. Тева
С прекачване на Мошино
С прекачване на Детска градина
С прекачване на ІІІ поликлиника
С прекачване на Банята
С прекачване на Бучински път
С прекачване на Кюстендил
С прекачване на Ябълково
С прекачване на Коняво
С прекачване на Цървеняно
С прекачване на Драгомирово
С прекачване на Извор
С прекачване на Радомир
С прекачване на София - Автогара Овча купел
С прекачване на София - Автогара Трафик Маркет
С прекачване на Кощенски мост
С прекачване на Автогара Брезник
С прекачване на р. Бабица
С прекачване на р. Вискяр
С прекачване на р. Расник
С прекачване на Мещица
С прекачване на Радина чешма
С прекачване на ЦР База
С прекачване на Ив. Пашов
С прекачване на Д. Драгичево
С прекачване на Г. Драгичево
С прекачване на Стрезимировци
С прекачване на Слишовци
С прекачване на Главановци
С прекачване на Искренов хан
С прекачване на Забелски хан
С прекачване на Побит камък
С прекачване на Илин хан
С прекачване на Автогара Трън
С прекачване на Секирица
С прекачване на Филиповци
С прекачване на р. Парамун
С прекачване на р. Недялково
С прекачване на Рани луг
С прекачване на Насалевци
С прекачване на София - Автогара Запад
С прекачване на София - Централна Автогара
С прекачване на Раяновци
С прекачване на Драгичево
С прекачване на Автогара Кюстендил
С прекачване на Радомир- Младежки дом
С прекачване на Бобов дол
С прекачване на Жедна
С прекачване на Бобораци
С прекачване на Пенкьовци
С прекачване на Докьовци
С прекачване на Лева река
С прекачване на Видрар
С прекачване на р. Горочевци
С прекачване на Горочевци
С прекачване на Круша
С прекачване на р. Кожинци
С прекачване на Кожинци
С прекачване на Мрамор
С прекачване на Вукан
С прекачване на Общ. Вукан
С прекачване на р. Ст. Извор
С прекачване на р. Радово
С прекачване на Ив.Пашов
С прекачване на Долно Драгичево
С прекачване на Бохова
С прекачване на Джинчовци
С прекачване на Населевци
С прекачване на Автогара Радомир
С прекачване на Младежки дом
С прекачване на Арката
С прекачване на Бела вода
С прекачване на гара Ал. Димитров
С прекачване на Прибой
С прекачване на Върба
С прекачване на ЦОФ
С прекачване на Супера
С прекачване на Земен - Площада
С прекачване на Жабляно
С прекачване на Лобош
С прекачване на Калище
С прекачване на Егълница
С прекачване на Дебели лаг
С прекачване на Радомир - кв. Върба
С прекачване на Радомир - Млад. Дом
С прекачване на Радомир - Арката
С прекачване на Перник - кв. Б. Вода
С прекачване на III Поликлиника
С прекачване на Трън
С прекачване на Брезник
С прекачване на Мощица
С прекачване на Радомир-Младежки дом