Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Автогара Пазарджик
С прекачване на Брацигово
С прекачване на Бяга
С прекачване на Исперихово
С прекачване на Йоаким Груево
С прекачване на Козарско
С прекачване на Ново село
С прекачване на Пловдив - Автогара Юг
С прекачване на София - Автогара Юг