Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Бургас - Автогара Юг
С прекачване на Каблешково
С прекачване на Автогара Айтос
С прекачване на София - Централна Автогара
С прекачване на Омуртаг
С прекачване на Търговище
С прекачване на Шумен
С прекачване на Автогара Варна
С прекачване на Автогара Омуртаг
С прекачване на Автогара Търговище
С прекачване на Автогара Шумен
С прекачване на Автогара Разград
С прекачване на Автогара Ловеч
С прекачване на Автогара Габрово
С прекачване на Дряново
С прекачване на Велико Търново - Автогара Запад
С прекачване на Бургас - Автогара Запад
С прекачване на Автогара Димитровград
С прекачване на Автогара Хасково
С прекачване на Автогара Стара Загора
С прекачване на Автогара Силистра
С прекачване на Автогара Тервел
С прекачване на Карапелит
С прекачване на Автогара Добрич
С прекачване на Свищов
С прекачване на Автогара Тутракан
С прекачване на Богданци
С прекачване на р. Зафирово
С прекачване на р. Нова Попина
С прекачване на р. Ситово
С прекачване на р. Сребърна
С прекачване на Автогара Дулово
С прекачване на Автогара Велико Търново
С прекачване на Севлиево
С прекачване на Автогара Казанлък
С прекачване на Автогара Исперих
С прекачване на Автогара Кубрат
С прекачване на Брестовене
С прекачване на Завет
С прекачване на р. Беломорци
С прекачване на Презвитер Козма
С прекачване на Пролаз
С прекачване на р. Белокопитово
С прекачване на Ямбол - Автогара Каргона
С прекачване на Стралджа
С прекачване на Петолъчката
С прекачване на Карнобат
С прекачване на Автогара Сливен
С прекачване на Автогара Карнобат
С прекачване на Автогара Бяла
С прекачване на Ветрино
С прекачване на Пловдив - Автогара Север
С прекачване на Плевен
С прекачване на Тервел
С прекачване на Левски
С прекачване на Русе - Автогара Юг
С прекачване на Цар Калоян
С прекачване на Шумен - пети км.