Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Русе - Автогара Юг
С прекачване на Ново село
С прекачване на Тетово
С прекачване на Автогара Кубрат
С прекачване на Брестовене
С прекачване на Завет
С прекачване на Исперих
С прекачване на Тодорово
С прекачване на Окорш
С прекачване на Автогара Дулово
С прекачване на Каблешково
С прекачване на Тервел
С прекачване на Карапелит
С прекачване на Бургас - Автогара Запад
С прекачване на София - Централна Автогара
С прекачване на Омуртаг
С прекачване на Търговище
С прекачване на Шумен
С прекачване на Автогара Варна
С прекачване на Автогара Шумен
С прекачване на Автогара Тервел
С прекачване на Автогара Силистра
С прекачване на Автогара Тутракан
С прекачване на Богданци
С прекачване на р. Зафирово
С прекачване на р. Нова Попина
С прекачване на р. Ситово
С прекачване на р. Сребърна
С прекачване на Автогара Димитровград
С прекачване на Автогара Свищов
С прекачване на Автогара Търговище