Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Богданци
С прекачване на ДЗС Н. Черна
С прекачване на Дичево
С прекачване на Зафирово
С прекачване на Н. Черна
С прекачване на р. Бабово
С прекачване на р. Бръшлен
С прекачване на р. Мартен
С прекачване на Сливо поле
С прекачване на Сокол
С прекачване на Тутракан
С прекачване на Търновци