Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Бургас - Автогара Запад
С прекачване на Автогара Сливен
С прекачване на Вонеща вода
С прекачване на Велико Търново - Автогара Запад
С прекачване на Автогара Горна Оряховица
С прекачване на Автогара Свищов
С прекачване на София - Централна Автогара
С прекачване на Автогара Плевен
С прекачване на Никопол
С прекачване на Въбел
С прекачване на Любеново
С прекачване на Лозица
С прекачване на Бяла вода
С прекачване на Кулина вода
С прекачване на Деков
С прекачване на Гара Ореш
С прекачване на р. Татари
С прекачване на Автогара Никопол
С прекачване на р. Кулина вода
С прекачване на Свищов
С прекачване на Ореш