Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Автогара Дулово
С прекачване на Автогара Исперих
С прекачване на Автогара Попово
С прекачване на Автогара Разград
С прекачване на Алфатар
С прекачване на Велико Търново
С прекачване на Долна Оряховица
С прекачване на Драганово
С прекачване на Камен
С прекачване на Ломци
С прекачване на Окорш
С прекачване на Плевен
С прекачване на Попово
С прекачване на София - Централна Автогара